Tag Archives: ไม้จริง

5 ประโยชน์ของระแนงไม้ ที่จะช่วยเพิ่มความน่าอยู่ให้กับบ้านของคุณ

ระแนงไม้หรือไม้ระแนง ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในแง่ของงานสถาปัตยกรรมและการตกแต่งบ้าน ซึ่งการใช้ระแนงจะช่วยเพิ่มทั้งความสวยงาม