Q: ประตูไม้แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร?

A: – ไม้สยาแดง จะเป็นประตูที่สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

– ไม้สน / ไม้นาตาเซีย / ไม้จาปาร์การ์ เป็นไม้เนื้ออ่อนเหมาะกับการใช้ภายใน แต่ถ้าอยากใช้ภายนอกแนะนําให้ใช้ในที่ๆมีหลังคาหรือกันสาด และอีกอย่างที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของประตูประเภทนี้ ได้นั้นคือ การทําสี

Q: สีย้อมไม้ กับ สีทาไม้ ต่างกันอย่างไร?

A:สีย้อมไม้ นิยมใช้กับงานภายนอก ไม่ต้องทาซ้ําบ่อยๆ ทนทานต่อสภาพอากาศ ใช้ปกป้องพื้นผิวของไม้ให้มีความสวยงาม ยืดอายุของไม้ให้ยาวนานขึ้น กันน้ําซึมเข้าสู่เนื้อไม้ แต่ปล่อยให้น้ําระเหย ออกจากเนื้อไม้ด้วย (สีทาไม้กันน้ําทั้งเข้าและออก แต่น้ําจะเข้าทางปลายไม้ ทําให้ไม้ผุอยู่ข้างในโดยสังเกตได้ยาก)สีย้อมไม้มีความยืดหยุ่น เหมาะกับเนื้อไม้ที่ไม่ว่าจะยึด หรือหดตัว สีย้อมไม้ก็สามารถ แทรกซึมเข้าไปได้ และสีทาไม้เป็นสีสําหรับเคลือบเงาทาไม้ และโลหะ เป็นสีประเภทอัลขี้ตเรซิน มีฟิล์มสีแบบทึบแสง ที่จะปกปิดเนื้อไม้ และลายไม้ มีฟิล์มสีเงามัน เหมาะสําหรับผิวไม้และโลหะต่างๆ ปกปิดพื้นผิวเดิม ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศได้ดีเยี่ยมรักษาความเงางามและคงความสวยสดของสีได้ยาวนาน ช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ

คลังวัสดุไม้
Wood Outlet